Virkon S

Op voorraad
adviesprijs € 211,63
€ 201,67

Inhoud:

Aantal
P Gratis 201 Petpunten
 • 6334
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €49,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €49,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

Virkon® S, is een breed spectrum virucide desinfectiemiddel voor stalhygiëne en veterinair gebruik. 

 • Virkon S kenmerkt zich mede door de snelle werking.
 • Gebruik dit product veilig, lees voor gebruik de handleiding.
 • Wordt wereldwijd gebruikt in de veehouderij en wordt aanbevolen door de sector en door overheden bij preventie en controle van dierziektes.
 • De Virkon® S gepatenteerde formulering is uniek. Geen ander desinfectiemiddel heeft eenzelfde krachtige formulering. Dit komt tot uiting in de effectiviteit van Virkon® S.
 • Effectief getest tegen 65 virustypen uit alle 19 virus families, 400 soorten bacteriën en meer dan 100 soorten schimmels.
 • Deze lijst bevat ook de lijst A ziektes van het OIE; Vogelgriep (H5N1), Pseudo Vogelpest (NCD), Klassieke varkenspest en Mond en Klauwzeer.
Verkrijgbaar in 50 gram sachets en potten van 1, 5 en 10 kg.

Ingrediënten

Potassium monopersulfaat (21.25%) e.a.
Wateroplosbaar poeder

Gebruiksaanwijzing

 • Gebruik dit product veilig, lees voor gebruik de handleiding.
 • Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
 • Zie etiket voor de juiste dosering en gebruik.
 • Voor desinfectie van gebouwen en materiaal in landbouw en veeteelt.
 • Voor normaal gebruik 0.5% tot 1%.
 • Voor totaal desinfectie 1% (schoonmaken voor behandeling).
 • Door bespuiting, besproeiing: ten minste 30 minuten, zonder spoeling na de ontsmetting.
 • Oplossing is stabiel ten minste 7 dagen.

Werking

Virkon S heeft een zeer breed werkingspectrum o.a. Bacteriën:
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium spp, (e.a. Mycobacterium tuberculosis, (3% conc.) Aeromonas, Bacillus, Bordetella, Erysipelothrix, Proteus, Escherichia coli, Pasteurella, Salmonella, Streptococcus, Taylorella, Treponema, Vibrio, Renibacterium, Klebsiella, Shigella, Neisseria, Clostridium, Haemophilus, Listeria, Yersinia en Campylobacter, en tegen de sporen van Bacillus cereus sporogenes en Bacillus subtilis. Schimmels en gisten:
Candida albicans, Absidia, Trichophyton en Aspergillus (2%) Virussen:
Para-influenza, Influenza bij vogels, BVD. EVA, Lassa Fever, Maedi-Visna, PRRS, dolheid en “snakehead” rhabovirus, RVF, TGE, rhinotracheitis bij kalkoenen, bovien corona, reovirus bij vogels, bovien rota, Gumboro, IPNV, IBR, bovien pseudocowpox, Marek, myxomatose, Auyesky, Parvovirus, Andeno bij vogels en honden, Bovien Polyma en CAV. Tegen de mycoplasmen M gallisepticum en M. hyorhinis.

Garantie

Virkon garandeert de kwaliteit van dit product. Gezien de toepassing van dit product aan de controle van Virkon ontsnapt, is Virkon niet verantwoordelijk voor de gevolgen die uit een slechte toepassing zouden kunnen voortvloeien. Toelatingsnummer: 13676N. 
Toepassingen: 
PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia.
PT03 - Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden.

Raadgevingen voor de eerste hulp en aanwijzingen voor de geneesheer

Dit product kan brandwonden veroorzaken. Bij vermoeden van een vergiftiging onmiddellijk een arts waarschuwen en het antigifcentrum bellen. Telefoonnummer antigifcentrum: 070/245.245

Raadgevingen voor de eerste hulp bij ongevallen

 • Algemeen: Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen.
 • Na spatten in de OGEN: de oogleden goed opensperren en gedurende minimaal 15 minuten overvloedig spoelen met zacht stromend water. Onmiddelijk een arts waarschuwen.
 • Na overmatig INADEMEN: het slachtoffer uit de besmette omgeving verwijderen. Onmiddelijk een arts waarschuwen.
 • Na morsen op KLEREN en HUID: de verontreinigde kledij verwijderen, huid grondig wassen met veel water. Onmiddelijk een arts waarschuwen.
 • Na INSLIKKEN: het slachtoffer zal meestal bewust blijven: GEEN braken opwekken. Gebruik zeker geen keukenzout, het reageert ermee. Een glas water te drinken geven om het product te verdunnen. Onmiddelijk een arts waarschuwen.

 

______________________________

Actueel WG/GA van het middel Virkon S 21 december 2018 A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel: • Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten, schimmels en virussen op oppervlakken, apparatuur en schoeisel in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimtes op de boerderij, echter met uitzondering van transportvoertuigen voor dieren en melkwinningsapparatuur. • Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en virussen in ruimtes of op materialen, oppervlakken en schoeisel in kassen zonder gewasopstand, en in ruimtes bestemd voor het verblijf van mensen. De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden. Tijdens spuiten en vernevelen voor ruimtebehandeling mogen geen andere personen in de ruimte aanwezig zijn dan de toepasser. Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestkelder of op de riolering met aansluiting op de RWZI. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. B. GEBRUIKSAANWIJZING Algemeen De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven. Gedurende een virus uitbraak kan het product gebruikt worden als preventief desinfectie middel voor het schoonmaken van materialen en/of oppervlakken teneinde de virusdruk te verminderen in het spoelwater. Desinfectie van ruimtes, oppervlakken, gereedschappen en apparatuur in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimtes op de boerderij. • Ruimtes en oppervlakken, ruimtelijke toepassing: Het middel kan ruimtelijk worden toegepast door middel van hogedrukspuit of rugspuit, of door middel van apparatuur voor koude of hete verneveling. Dosering: 4% (400 gr middel in 10 Liter water) Minimale inwerktijd: 30 minuten. Aanbevolen hoeveelheid: 1 L van de 4% oplossing per 40 m2 vloeroppervlak. In geval van toepassing door middel van hete verneveling, 15% Fog Enhancer mixture toevoegen (voor 10 L oplossing 1.5 L Fog Enhancer mixture mengen met 8.5 L water).

13676 N Virkon S 2 • Oppervlakken, toepassing met rugspuit of hoge drukspuit: Het middel wordt toegepast op het te desinfecteren oppervlak met rugspuit of hoge drukspuit met lage druk en grote druppelgrootte. Dosering: 4% (400 gr middel in 10 Liter water). Minimale inwerktijd: 30 minuten. Aanbevolen hoeveelheid: 0,3 L van de 4% oplossing per m2. • Gereedschappen: Dosering: 4% (400 gr middel in 10 Liter water). Minimale inwerktijd: 30 minuten. Toepassen door middel van spuiten of borstelen. Na inwerktijd behandelde materialen naspoelen met schoon water. • Schoeisel: Toepassen door middel van een voetbad. Dosering: 4% (400 gr middel in 10 Liter water). Minimale inwerktijd: 30 minuten. Buitenkant schoeisel grondig reinigen na terugkeer uit de stal. Daarna het schoeisel in de ontsmettingsbak met de 4% gebruiksoplossing houden gedurende tenminste 30 minuten. Afhankelijk van de mate van vervuiling dient de ontsmettingsoplossing tenminste elke 2 dagen te worden ververst, of eerder indien de ontsmettingsvloeistof hevig vervuild is. Desinfectie in ruimtes of op materialen en oppervlakken in de glastuinbouw, en in ruimtes bestemd voor het verblijf van mensen. • Ruimtes en oppervlakken: Dosering: 1% (100 gr middel in 10 Liter water). Minimale inwerktijd: 10 minuten. Aanbevolen hoeveelheid: 300 mL van de 1% gebruiksverdunning per m2 te behandelen oppervlak. Toepassing met rugspuit of hoge drukspuit met lage druk en grote druppelgrootte. • Gereedschappen: Dosering: 1% (100 gr middel in 10 Liter water). Minimale inwerktijd: 10 minuten. Toepassen door middel van spuiten of borstelen. Na inwerktijd behandelde materialen naspoelen met schoon water. • Schoeisel: Toepassen door middel van een voetbad. Dosering: 1% (100 gr middel in 10 Liter water). Minimale inwerktijd: 10 minuten. Buitenkant schoeisel grondig reinigen na terugkeer uit de kas. Daarna het schoeisel in de ontsmettingsbak met de 1% gebruiksoplossing houden gedurende tenminste 10 minuten. Afhankelijk van de mate van vervuiling dient de ontsmettingsoplossing tenminste elke 2 dagen te worden ververst, of eerder indien de ontsmettingsvloeistof hevig vervuild is. Opmerkingen betreffende opslag, gebruik en afval - Het middel mag uitsluitend toegepast worden boven verharde ondergronden. - Sterk absorberende oppervlakken die snel drogen (b.v. beton) moeten goed nat worden gemaakt.  - Het middel niet in direct contact met dieren laten komen.

Specificaties

Productnr.: 6334
Diersoort: Hond, Kat, Kleindier, Paard
Toedieningsvorm: Poeder

Overtuigd van uw keuze?

Virkon S

Virkon S
Op voorraad
adviesprijs € 211,63
€ 201,67

Inhoud:

Aantal
P Gratis 201 Petpunten
 • 6334
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €49,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €49,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

Mogelijk iets voor uw vee?

Eerder bekeek u