Keurmerk Zoönose
Keurmerk Zoönose van de Gezondheidsdienst voor Dieren
Madenziekte schaap
Vanaf het voorjaar kan er weer huidmadenziekte, oftewel myiasis, optreden bij schapen. De ziekte wordt veroorzaakt door de maden van een...
Lama
In de familie Zuid-Amerikaanse (kleine) cameliden bestaan 4 soorten dieren, nl. lama, alpaca, guanaco en vicuna. De lama kan een leeftijd van 20...