Zomerwrang
Zomerwrang is een uierontsteking die vrij ongemerkt kan verlopen maar  vaak een ernstig ziek kalf, pink of koe tot gevolg heeft. De zomerwrang...
Slotgaten en speenhuid
Gezonde melk komt uit niet beschadigde spenen met een sluitend slotgat”.  Veel koeien en vaarzen hebben gelukkig prima functionerende spenen en...
Mastitis
Melkmanagement Iedere 10 uur melken? Op veel melkveebedrijven worden de koeien 2x daags gemolken als er handwerk aan te pas komt. Bij bedrijven met...
Hoe zet ik een koe droog?
Ongeveer 2 maanden voor de verwachtte afkalfdatum worden de meeste koeien in Nederland “droog gezet”. Over de lengte van de droogstandsperiode is al veel...
Koecelgetal
Het celgetal in de melk van koeien kan variëren en met de melk productie registratie (MPR) laten de meeste veehouders dit ook bepalen. Het is bekend dat bij...
Gehaltes in de melk
De gehalten in de melk van de koeien zijn per koe en per bedrijf sterk verschillend. Ook zijn er grote verschillen met de seizoenen. De belangrijkste...
Biest en melk voor kalveren
Een vlotte en gezonde kalveropfok op de melkveebedrijven is bijzonder prettig voor u als melkveehouder en voor alle vaars- en...
Droogstand koe
Melkgift voor de droogstand Vaarzen en koeien met een normale tussenkalftijd produceren vaak nog veel melk op het moment dat ze drooggezet moeten worden....
Sturing melkproductie
Met het verdwijnen van het melkquotum is het voor de melkveehouder mogelijk om een onbeperkte hoeveelheid melk te produceren. Grenzen In de praktijk is dit...