Tele-immobilisatie
Tele-immobilisatie is het op afstand verdoven van dieren. Wanneer dieren schuw of agressief zijn is het vaak onmogelijk om de dieren op een normale manier...
Categorie: Algemeen/Management
Zonnebrand koe
Bij zonnebrand worden fotosensibele stoffen door het zonlicht geactiveerd en er worden vrije radicalen gevormd die de huid aantasten. Er zijn 3...
Categorie: Algemeen/Management
Vloeren koeienstal
Gezonde en goed functionerende koeien kunnen prima lopen en spelen in de wei. Als de koeien in een ligboxenstal staan met roostervloer moeten ze ook...
Categorie: Algemeen/Management
Vliegenbestrijding koe
Vliegen: hoe kan ik mijn koe vrij houden van deze plaag? Vliegen op de koe en in de melkstal. Alle boeren verzinnen oplossingen om de ellende rond het kalf...
Categorie: Algemeen/Management
Verantwoord diergeneesmiddelen gebruik
Tracking en tracing diergeneesmiddelen Voordat een diergeneesmiddel op de markt kan worden gebracht, moet het worden geregistreerd bij een...
Categorie: Algemeen/Management
Jongvee en niet-melkgevende koeien in de wei
Veel jongvee en droogstaande koeien lopen in de wei: ze moeten dan vaak leven van het gras wat er staat, drinken uit de sloot of put, de vliegen...
Categorie: Algemeen/Management
Hitte stress koeien
Melkvee en warmte De ideale temperatuur voor koeien is tussen de -5 en 18°C. Koeien kunnen vanaf 21°C al last van de warmte hebben. Hittestress kan...
Categorie: Algemeen/Management
Boxmanagement koeien
Melkkoeien, droogstaande koeien en ouder jongvee worden in Nederland meestal in loopstallen gehouden waarbij ze in ligboxen liggen. Een perfecte ligplaats...
Categorie: Algemeen/Management