IBR (Koeiengriep)
Koeiengriep op melkveebedrijven is een probleem dat plotseling kan optreden bij meerdere dieren tegelijk.  De veterinaire term is IBR. Koeiengriep...
Categorie: Infecties
Schmallenberg virus
Bij Nederlandse runderen en schapen is  er een nieuw virus actief geweest: het Schmallenbergvirus. Dit virus is een orthobunyavirus...
Categorie: Infecties
Q-Koorts
“Toch kunnen door veranderde omstandigheden op de melkveebedrijven of door aanpassing van de Q-koorts bacterie in de toekomst wel ziektekundige...
Categorie: Infecties
Pinkengriep
Vooral tijdens de stalperiode treden er nogal eens luchtwegproblemen bij jongvee op. De schade in de vorm van sterfte,...
Categorie: Infecties
Leverbot
In november 2014 hebben we voor het eerst een acute leverbotinfectie vastgesteld bij schapen uit ons praktijkgebied in Noord-Limburg.  Natte...
Categorie: Infecties
Blauwtong
Wat is Blauwtong?  ...
Categorie: Infecties
BVD koeien
In 2014 is er op enkele Duitse melkveebedrijven een ernstige BVD infectie aan de gang geweest. Bij nader onderzoek blijkt deze BVD infectie veroorzaakt te...
Categorie: Infecties