Vloeren koeienstal

Gezonde en goed functionerende koeien kunnen prima lopen en spelen in de wei. Als de koeien in een ligboxenstal staan met roostervloer moeten ze ook gemakkelijk en vlot kunnen lopen. Toch zijn niet alle roostervloeren het jaarrond “goed begaanbaar”. Met name bij vorst in de winterperiode zijn er plaatsen op stal waar de roosters kunnen bevriezen en dan voor koeien onbegaanbaar worden en bij mooi en droog weer zijn er meerdere stallen waar de roosters snel opdrogen en spiegelglad worden. Voor de gezondheid van de koeien zijn deze stalomstandigheden vervelend en vaak ook zeer risicovol om op de been te blijven. Ondanks alle goede zorgen van u als melkveehouder voor uw melkkoeien kunnen weersomstandigheden en de stalvoeren samen veel ellende geven om koeien met plezier te laten lopen en spelen. 

Hoe kunnen we dit soort probleemsituaties het beste oplossen en voorkomen?

Gladde stalvloeren

Betonnen roostervloeren, -sleuvenvloeren en dichte vloeren worden meestal zo gemaakt dat ze niet snel glad worden voor de koeien. Toch is het soms verbazend dat vloeren na enkele jaren al spekglad zijn. Vooral dichte betonvloeren en sleuven vloeren die ook vaak met de vouwschuif worden schoongemaakt zijn in de praktijk voor koe en mens een ramp. Een goede oplossing kan zijn het laten opruwen met een diamant schijf. De kunst is dan wel dat de hele vloer wordt behandeld, dus speciaal ook op slecht te bereiken plaatsen zoals bij doorgangen en direct achter het voerhek. Deze oplossing van opruwen is alleen nuttig als de betonvloer of roosters vlak liggen. Als de roosters niet goed vlak liggen dan heeft het opruwen maar een zeer matig effect en blijven er teveel plaatsen te glad voor de koeien en vallen ze nog te vaak. Bij sleuven vloeren is nog een extra probleem van het moeilijk kunnen lopen doordat koeien niet gemakkelijk staan en lopen op dit type vloer. Daarbij zijn deze vloeren extra snel glad doordat ze snel opdrogen en er dan een soort spiegel ontstaat die juist bij droge omstandigheden gevaar geeft. Een goede oplossing voor deze vloeren is eigenlijk niet anders dan een andere correcte welzijnsvloer voor koeien laten maken die wel goed begaanbaar is en blijft. Dit is een grote ingreep voor het bedrijf maar jarenlange problemen voor de koeien is eigenlijk ook niet acceptabel.

“Betonvloeren worden allemaal na verloop van tijd te glad voor koeien”

Betonvloeren worden allemaal na verloop van tijd te glad voor koeien. Als de koeien niet worden gedreven of gejaagd dan gaat het meestal gelukkig goed, maar bij tochtige koeien in de koppel ontstaat er toch teveel onrust voor de zwakke dieren zoals pasgekalfde koeien en vaarzen. Deze vallen dan en worden bang en schuw met als gevolg kreupel of beschadigd en onvoldoende voeropname. Ook als de stal erg vol is en de dierverzorgers te haastig dan geven gladde vloeren voor de koeien ook veel angst en stress.

Andere risico plaatsen op stal

De voergang en de vloer in de melkstal zijn plaatsen die vaak ook schade aan koeien geven door uitglijden of vallen. De voergang wordt maar zelden gebruikt om koeien te laten passeren als ligplaatsen en melken aan een zijde is gemaakt. Juist bij deze melkveebedrijven komt het vaak voor dat de droge koeien wel over de voergang moeten om naar de melkstal te komen als ze gekalfd hebben. Op dat moment zijn deze dieren zwak en moet een gladde voergang ter plekke van de oversteek ruw worden gemaakt of met een rubber bedekking worden afgedekt. Een andere goede oplossing is het laten “coaten” van deze oversteek en de vloer van de melkstal. Koeien moeten in alle rust in de melkstal kunnen staan om de melkafgifte vlot te laten verlopen en om uierinfecties te voorkomen.

Rubber bedekking in de melkstal en in de terugloop gang worden door koeien ook zeer gewaardeerd om makkelijk te staan en pijnloos te lopen. Het uitlopen uit de melkstallen met scherpe bochten geeft vaak frictie van de klauwen met witte lijn defecten als gevolg. Rubberbedekking op deze plaatsen is de beste oplossing. 

Afkalfstal

Een andere zwakke plek op het melkveebedrijf is de betonvloer in de afkalfruimte of in de zieke stal. Na het schoonmaken van deze ruimten en het weer instrooien blijft het voor de koeien vaak nog behelpen ondanks alle goede zorgen. Een dikke laag stro werkt redelijk maar juist de stal zo min mogelijk uitmesten en veel schoon stro gebruiken is het beste om te gladde vloer te voorkomen.

Een zand ondergrond in de afkalfstal is het beste voor een zieke en zwakke koe en ook voor dieren die moeten kalven of net gekalfd hebben.
Rubber op de roosters of op de betonvloer
Rubber bedekking is mogelijk om op bestaande betonvloeren te monteren. Dit werkt voor de begaanbaarheid van de loopplaatsen prima. Denk bijvoorbeeld aan de ruimte bij de melkrobot en de loopgang achter het voerhek. Deze plaatsen stimuleren de koeien om juist extra vaak naar de melkrobot en de voergang te komen. Bij dichte betonvloeren is een rubber vloer bedekking ook mogelijk maar bestaat het grote risico dat de koeien op de rubbervloer gaan liggen en niet meer in de boxen. Ze worden dan erg vuil en smerig. Dit risico op “damslapen” is minder als er rubber op de roostervloer wordt gemaakt. 

Conclusie

Samenvattend kunnen we zeggen dat een vloer voor de koeien stroef en vlak moet zijn maar dat met beton dit niet gemakkelijk is. Op dit moment wordt ook asfalt gemaakt voor de loopruimten van de koeien. Of deze vloeren ook voldoende stroef blijven is nog niet bekend. Als er zand in de ligboxen wordt gebruikt is een zeer groot deel van gladde vloeren helemaal opgelost: doordat koeien zand uit de box gooien komt er voldoende zand op de loopruimte en blijven de vloeren prachtig stroef in de warme zomer en in de koude winter. De koeien lopen en spelen veel meer dan op een gladde vloer en laten daarbij ook de tocht goed zien. 

Artikel Melkveebedrijf drs. ing. Dick de Lange

Categorie: Algemeen/Management
Graag de hier boven getoonde cijfers hier onder invoeren:

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Bestel veilig en zeker bij de Veeapotheek:

Uw korting -5%
Zaagselstrooier Vink
Zaagselstrooier Vink
€ 177,49 € 168,63
Uw korting -13%
Virkon S
Virkon S
€ 39,88 € 34,55