Q-Koorts

“Toch kunnen door veranderde omstandigheden op de melkveebedrijven of door aanpassing van de Q-koorts bacterie in de toekomst wel ziektekundige problemen optreden”

Door de eeuwen heen leven mens en dier met elkaar en kort bij elkaar. Helaas gebeuren er om de zoveel tijd ongelukken met overdraagbare ziekten tussen mens en dier en hier is Q-koorts nu de laatste variant. Toch is Q-koorts al in 1937 geconstateerd en beschreven in Australié en enkele maanden later onafhankelijk daarvan in de Verenigde staten.

Oorzaak

Q-koorts is een bacteriéle aandoening die veroorzaakt wordt door de bacterie Coxiella Burnetti. Deze bacterie komt in grote delen van de wereld voor en ook bij zeer veel verschillende dieren zoals runderen, geiten, schapen, paarden en honden. Mogelijk ook nog bij meerdere dieren als we maar goed gaan onderzoeken. Zoals tot voor enkele jaren gebruikelijk gaf de bacterie bij al deze diersoorten weinig tot geen ziekteproblemen en ook zeer zelden gezondheidsproblemen bij de mensen die kort bij deze dragerdieren leefden. Dit wil zeggen dat dieren die de bacterie bij zich dragen en meestal niet ziek zijn ook zelden mensen ziek konden maken. Voor dit fenomeen zijn 2 verklaringen: de Q-koorts bacterie die bij dieren voorkomt is weinig besmettelijk voor de mens of de mens bouwt snel en goed weerstand op tegen deze bacterie. Zoals vaak bij een zoönose (dit wil zeggen de mens wordt ziek door een ziekte van een dier) wordt gezien in normale leefomstandigheden van mens en dier worden nooit veel mensen tegelijk ernstig ziek en sneuvelen ook zelden veel dieren door dezelfde ziekte. Dit is puur een strategie van de natuur om te overleven: de ziekteverwekkers (bacterie of virus) hebben baat bij een voldoende grote groep dieren om zelf te kunnen blijven bestaan. Meestal past de bacterie zich na verloop van tijd ook nog aan om te overleven en daardoor kan de bacterie die eerst weinig besmettelijk voor de mens was, ineens een uitbraak van ellende geven. Een goed voorbeeld hiervan is tuberculose: met veel krachtsinspanning is deze ziekte in Nederland uitgeroeid onder de koeien, maar in bepaalde gebieden van Engeland is dit nog niet gelukt en moet het melkvee jaarlijks getest worden. Bij Q-koorts lijkt zich een zelfde fenomeen voor te doen: door aanpassing van de bacterie (mogelijk een andere bacteriestam) die bij geiten voorkomt of door veranderde houderij bij de melkgeiten (meer dieren op één bedrijf en met duidelijk doel meer melk per geit per jaar) kan de bacterie nu ook meer mensen ziek maken.

Bacterie

De Q-koorts verwekker is een bacterie en die komt bij meerdere diersoorten voor. Zoals al eerder duidelijk is geworden zijn de problemen bij de andere diersoorten zelden aantoonbaar. Toch was dit in eerste instantie ook bij de geiten geen probleem.  Daarbij is het ook een gegeven dat een bacterie langere tijd in de omgeving kan overleven, dus buiten het dier. Voor alle duidelijkheid: dit is het grote verschil met een virus. Een virus kan maar een zeer kort moment overleven buiten het dier en om mensen ziek te maken door een virus van een dier moet er dus direct contact zijn tussen mens en dier.

Risico bij runderen

Ook bij melkveebedrijven komen antistoffen in de melk voor tegen Q-koorts. Toch zijn er tot nu toe geen duidelijke ziekteverschijnselen bij de melkkoeien of het jongvee. Ook wordt zelden of nooit de bacterie gevonden bij verwerpers of doodgeboren kalveren. Dit wil allemaal niet zeggen dat er geen problemen zijn tengevolge van Q-koorts. Wel is in ieder geval duidelijk dat de gevolgen niet ernstig zijn en dat de relatie tussen besmetting en ziek zijn bij de koe en de veehouder niet aantoonbaar is. Toch kunnen door veranderde omstandigheden op de melkveebedrijven of door aanpassing van de Q-koorts bacterie in de toekomst wel ziektekundige problemen optreden. Dit zou dan verwerpen bij de koeien zijn en long- en hartproblemen bij de veehouder of mensen in de omgeving. Duidelijk is dat dit zeker nu in Nederland, maar ook in de andere werelddelen, niet wordt gezien en laten we met ons allen zeer alert zijn en hopen dat dit niet gaat gebeuren. Indien er wel twijfels zijn over ziekte bij de melkkoeien in relatie met Q-koorts laat dan goed onderzoek doen door uw dierenarts. Bij ziekte van uzelf, medewerkers of overige gezinsleden zeker contact opnemen met de huisarts met vermelding dat er contact is met runderen en bij twijfel een goede test laten uitvoeren.

Categorie: Infecties
Graag de hier boven getoonde cijfers hier onder invoeren:

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Bestel veilig en zeker bij de Veeapotheek: