Frisse melkprijzen: Gezond voeren

Frisse melkprijzen: gezond voeren!

Nu midden in de winterstal periode kun je als melkveehouder de balans opmaken over 2016 en plannen maken voor 2017. Dit gaat over het gewonnen ruwvoer wat nu beschikbaar is en op welke manier is dit het beste inzetbaar voor mijn melkgevende koeien en de niet melkgevende koeien plus jongvee? De balans over 2016 is snel gemaakt: het was een bijzonder lastig groeiseizoen waarbij het gewonnen ruwvoer te vaak extreem is. Daarbij hebben veel melkveebedrijven een duidelijk tekort aan goed ruwvoer. De uitdaging is nu om dit bijzondere ruwvoer zo slim mogelijk te gebruiken voor alle dieren en op voorwaarde dat ze gezond blijven met veel gezonde melk als resultaat. Juist nu de melkprijzen zijn gestegen is dit zeker een must.

2e kuil is in het water gevallen

Door de vroege start van de grasgroei met het droge weer is op veel bedrijven een 1e snede voorjaarsgras gewonnen van super kwaliteit: een matige opbrengst die in korte tijd is gegroeid en onder zeer droge omstandigheden is ingekuild. Een super smakelijke kuil, erg snel verteerbaar met een zeer hoge VEM waarde. Deze kuilen zijn zeer broei gevoelig. Nu in de winter periode openmaken en voeren geeft minder kans op broei. De veehouders die deze kuil in de nazomer en begin herfst al hebben opgevoerd hadden veel last van broei. Dit was zeker voorspelbaar aan de hand van de kuiluitslag en daarom erg jammer om bij warm en vochtig weer dit soort kuilen open te maken en te gaan voeren.  De 2e snede is op veel bedrijven veel te laat gemaaid en letterlijk in het water gevallen. Deze snede had een zeer hoge opbrengst maar door de zeer moeilijke oogst is het resultaat vaak slecht: onsmakelijk, te weinig suikers, zeer laag eiwit en traag tot slecht verteerbaar. Ook bevatten veel van deze kuilen veel schimmels en aanhangend grond waardoor de koeien deze kuilen zeer slecht willen opnemen.
De latere sneden zijn zeer wisselend wat betreft opbrengst en kwaliteit.

Super mais kuilen

De snijmais oogst is door het mooie herfstweer juist vlot verlopen en de snijmais kon prima afrijpen: hierdoor zijn er super kuilen gemaakt wat betreft de kwaliteit maar de hoeveelheid was daarbij vaak juist zeer matig tot bijzonder weinig. Door de goede afrijping met warm en droog weer is de verhouding scheef geworden: de kleine plant heeft een prima grote kolf kunnen maken. De snijmais kuiluitslagen spreken boekdelen: droge stof gehalten van ruim boven de 40% met daarbij zetmeelgehalten van 380 – 440 gram.

Plan strak dit jaar

Met deze zeer wisselende kwaliteit voordroog kuilen en vaak ook een beperkte hoeveelheid snijmais is het juist nu heel belangrijk om als melkveehouder een strakke planning te maken wat betreft de voorraad ruwvoer voor het gehele jaar 2017. Daarbij moet dan helder zijn hoeveel melkgevende koeien er op het bedrijf zijn, hoeveel jongvee inclusief droogstaande koeien en wat is het plan voor het weide-seizoen? Worden alle melkkoeien en jongvee in de zomer geweid met bijvoeding op stal of worden ze op stal gehouden met bijvoeding van vers gras en ingekuilde producten. Voor de warme zomer periode is het nodig dat voordroog- en snijmaiskuilen zo gevoerd kunnen worden dat minimaal broei kan optreden.

Kuiluitslagen bekend = Maak het plan

Een goed ruwvoerplan kan u als melkveehouder zelf prima maken nu de kuiluitslagen bijna allemaal bekend zijn. Probeer zo te kiezen dat grote en droge kuilen in de winter gevoerd worden als de omgevings temperatuur laag is. Hierdoor blijft broei beperkt en alle dieren zijn op stal. Voor de zomer periode blijven dan kleine kuilen over als veel dieren buiten grazen of als er vers gras bijgevoerd wordt. Hierdoor kan dan toch de kwaliteit van de voordroog en de snijmais behouden blijven en ook smakelijk voor de dieren.

Als je het plan gemaakt heb dan is het vaak zinvol om dit met uw voeradviseur en uw dierenarts te bespreken. Beide adviseurs geven tips en bezien dit ruwvoerplan met een kritische noot en kunnen ook voor u direct het effect doorrekenen.

Voertips

  • Door op tijd te gaan weiden is er duidelijk minder voordroog nodig voor de hele zomer periode. De keerzijde is wel dat er vaak ook veel minder voordroog geoogst kan worden voor de volgende winter.
  • Het bijvoeren van vers gemaaid gras op stal vinden koeien bijzonder lekker en dit gras is van duidelijk betere kwaliteit dan goed ingekuild voordroog. Doordat geen kwaliteit gras verloren gaat door het inkuilen is de totaal benutbare opbrengst per hectare ook hoger.
  • Als er te weinig ruwvoer op voorraad is voor alle dieren dan kan voor de niet-melkgevende dieren en jongvee gekozen worden voor een rantsoen van stro met brok. Een dergelijk rantsoen voor deze groep dieren werkt in de praktijk prima en is ook betaalbaar nu de brokprijs normaal is (mindere kwaliteit ruwvoer aankopen is meestal duurder en niet gezond voor jongvee en droogstaande koeien).
  • Probeer tegelijkertijd niet teveel voordroogkuilen open te hebben waardoor de voersnelheid te laag wordt. Beide kuilen gaan dan broeien.
  • Minder smakelijke voordroog die ook traag verteerbaar is kan het beste in kleine hoeveelheden gevoerd worden in een gemengd rantsoen (toch zal er selectie optreden) en hierbij dan extra smaak toevoegen zoals melasse of smulsiroop.
  • De extreem droge en goede snijmais met zeer veel (bestendig) zetmeel beperkt voeren: koeien kunnen maar een beperkte hoeveelheid zetmeel verwerken en bij teveel bestendig zetmeel ontstaat navertering in de darmen met mogelijk gas vorming tot soms zelfs diarree. Vaak komen ook veel snijmais korrels en zetmeel direct in de mest terecht en is dus verloren. Bij de 2-de deel lactatie koeien geeft teveel snijmais zetmeel een laag lactose gehalte en te weinig melk met vette koeien bij droogzetten.

Dick de Lange, rundveedierenarts, expert voeding melkvee

Drs. Dick de Lange, dierenarts rundvee, expert voeding melkvee, artikel Melkveebedrijf

Categorie: Voeding
Graag de hier boven getoonde cijfers hier onder invoeren:

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Bestel veilig en zeker bij de Veeapotheek: