Droogstand koe

Melkgift voor de droogstand

Vaarzen en koeien met een normale tussenkalftijd produceren vaak nog veel melk op het moment dat ze drooggezet moeten worden. Een droogstand periode van 6 weken is voldoende als koeien bij droogzetten maar niet meer dan 10 kg per dag produceren. Alleen de afbouw van de melkgift naar 10 kg of minder per dag bij 2x melken is voor veel veehouders een grote opgave. Hoe kan de melkgift van de koe voor de droogstand op een verantwoorde manier worden verlaagd zonder dat de gezondheid van koe en kalf in gevaar komen? Het doel is tenslotte een gezonde en blije koe in de droogstand die 6 weken later vlot afkalft met een prima uier. Oftewel een laag celgetal en géén mastitis.

Hoogte melkgift einde lactatie

Jonge gezonde koeien, met name vaarzen, hebben van nature een hoge persistentie: ze blijven dus lang veel melk geven, ook kort voor het droogzetten. Deze melkproductie is voor het melkveebedrijf een zeer goede reden om trots op te zijn want het zijn veel kg melk met zeer goede vet en eiwit gehalten die dus melkgeld opleveren. Voor de gezondheid van de melkkoe is het zeer belangrijk dat de melkgift voldoende hoog blijft (boven de 20 kg per dag) in het 2-de van de lactatie om vervetting van de koe te voorkomen. Een goede streefwaarde voor de conditie score van de “droogstandkoe” is 3 tot maximaal 3,5. Op melkveebedrijven met een goed tot hoog basisrantsoen aan het voerhek blijft de melkgift vaak hoog. Ook op rantsoenen met veel gras blijft de melkgift per dag hoog. Daarnaast is vaker melken per dag (3x) een extra stimulatie voor meer melk.

Afbouwen van de melkproductie

Het afbouwen van de melkgift vóór het droogzetten is uitermate belangrijk voor de gezondheid van de koe: als de koe wordt drooggezet gaat de melkgift nog 2 tot 3 dagen door. Deze melk blijft in het uier en zorgt voor veel zwelling, ongemak en pijn. De koe moet deze melk met veel vet en eiwit erin op een natuurlijke manier afbreken (ze moet letterlijk opdrogen). Dit resorberen of afbreken kost veel energie en vraagt zeer veel van het afweer systeem van de koe. Dit afweersysteem moet juist gespaard worden voor de periode rond het afkalven en moet niet uitgeput worden bij de droogstand. Het herstel lukt namelijk niet in de 6 weken droogstand. Daar komt nog bij dat de pas droogstaande koe met een groot uier zich zeer ongemakkelijk voelt en vergeet voldoende voer en water op te nemen. Hierdoor kan de prima melkkoe die veel melk produceerde voor de droogstand en dit niet goed is afgebouwd al ernstig in een energie crisis komen met het begin van een leververvetting.

Praktische mogelijkheden

Voorwaarde bij afbouw van de melkgift is wel dat de koe 2x per dag gemolken blijft worden. In de praktijk zal het rantsoen voor de droog te zetten dieren verschraald moeten worden. Vier tot 2 weken voor de droogzetdatum is nodig voor de afbouw binnen een koppel melkkoeien. Met name het verlagen van de eiwit gift uit krachtvoer is een prima hulp. Op bedrijven met een automatisch melksysteem is dit goed te sturen: de eiwit gift in de melkrobot moet de laatste 2 weken nul zijn. Ook de krachtvoer aanvulling naast het basisrantsoen moet de laatste 4 weken voor de droogstand nul zijn.
Voor bedrijven met een hoog basis rantsoen en bedrijven met veel gras in de basis is dit niet voldoende om de melkgift te verlagen. Hier moeten andere oplossingen worden gezocht. Een prima oplossing is om met 2 groepen melkgevende koeien te werken: een hoog productieve en een laagproductieve. Hier is de melkgift en de conditie in het tweede deel van de lactatie goed te sturen (ook voor de kostprijs van de melk is dit een prima sturings methode!). Als deze mogelijkheden niet lukken blijft er niets anders over om tijdelijk een aparte groep koeien te maken die wel 2x daags worden gemolken en één week lang het rantsoen van de droogstaande koeien krijgen. Als je bijvoorbeeld 1x per 3 weken koeien gaat droogzetten (6-9 weken voor de verwachtte kalfdatum) is dit meestal een kleine groep wat niet veel extra werk oplevert en waarbij de dieren na een week keurig onder de 10 kg melk per dag melkgeven en de uierinjectoren dan ook prima werken en de stress voor de koeien minimaal is.

Zorgattentie Rundveeteam dierenartsenpraktijk Horst e.o.rs. ing. Dick de Lange

Graag de hier boven getoonde cijfers hier onder invoeren:

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Bestel veilig en zeker bij de Veeapotheek:

Uw korting -5%
Ferti Dry Bolus 20 stuks
Ferti Dry Bolus 20 stuks
€ 208,30 € 197,89
Uw korting -10%